Odzież BHP w branży chemicznej

Każdy pracownik zakładu produkującego środki i preparaty chemiczne, zobowiązany jest przez przepisy BHP do używania odpowiedniej odzieży ochronnej. Taką odzież, musi dostarczyć pracodawca, przy czym jeśli jest to odzież wielokrotnego użytku w niektórych przypadkach (braku zagrożenia toksykologicznego) może on scedować obowiązek utrzymania odzieży ochronnej w czystości na pracownika.

Pracownik powinien wtedy otrzymywać dodatek do pensji na pokrycie kosztów czyszczenia odzieży. Ze względu na różnego rodzaje substancje chemiczne, zarówno pod względem składu jak i stanu skupienia, z którymi można stykać się pracując w branży chemicznej, niema jednego typowego wzoru odzieży ochronnej.

Każdy zestaw odzieży musi być bowiem dostosowany do specyfiki pracy na danym stanowisku. Przepisy BHP wyróżniają sześć kategorii odzieży przeznaczonej do pracy w różnych warunkach. Inne więc muszą być zabezpieczenia dla gazów, inne dla cieszy, a jeszcze inne dla drobnych cząsteczek. Odzież ochronna dla przemysłu chemicznego ma swoje specyficzne oznaczenie (rysunek kolby z wydostającymi się oparami) a przepisy odnośnie norm jakie spełniać musi odzież poszczególnego rodzaju znaleźć można w periodykach BHP.

Tag

Katalog firm chemicznych

Nowe artykuły

Środki chemiczne do ochrony drewna

Chcąc zachować nasze parkiety mieszkaniu w jak najlepszym stanie nie można zapominać o okresowej pielęgnacji i impregnowaniu drewna.

Odzież BHP w branży chemicznej

Informacje o korzystaniu z odzieży ochronnej. W tym artykule zostały opisane wszystkie aspekty odzieży BHP.

Nowości

Problemy w branży

Okazuje się, że produkcja w branży chemicznej nie pokrywa istniejącego zapotrzebowania, wynikiem czego jest konieczność importu większości produktów

Otwieramy portal firm chemicznych

Analiza rynku wykazała, że w Polsce brakuje serwisów branżowych, które jasno przedstawiały by ofertę firm zajmujących się chemią, czyszczeniem i tworzywami sztucznymi.

Ostatnie wpisy: